Tervetuloa Montessori-päiväkotiin

Toiminta-ajatus: ”Auta minua tekemään se itse”

Lohjan Montessori-päiväkoti on 40-paikkainen yksityinen kannatusyhdistyksen ylläpitämä päiväkoti 2,5-6-vuotiaille lapsille. Meillä mahdollisuus osapäivähoitoon 4 h päivässä (aamupäivä- tai iltapäiväryhmä) ja kokopäivähoitoon. Tarjoamme myös esiopetusta. Olemme tarjoneet laadukasta montessori-pedagogiikkaan perustuvaa päivähoitoa ja varhaiskasvatusta jo vuodesta 1987 lähtien. 

Montessori-päiväkodissa lapsi oppii toiminnan avulla. Oppiminen on prosessi, johon vaikuttavat paitsi lapsen yksilölliset ominaisuudet myös ympäristön tarjoamat fyysiset, sosiaaliset ja emotionaaliset kokemukset ja virikkeet. Montessori-pedagogiikan mukaan lapsille luonteenomainen spontaani uteliaisuus ja kiinnostus osoittavat, että he pyrkivät aktiivisesti hankkimaan tietoa ja kokemuksia. Oppimisen ja kehityksen perusta muodostuu siis lapsen spontaanista aktiivisuudesta ja toisaalta lapsen ympäristöstään saamista kokemuksista. Oppiakseen ja kehittyäkseen lapsella täytyy olla mahdollisuuksia pohdintaan, tutkimiseen, kokeiluihin ja ongelmien ratkaisuun.

Montessori-päiväkodissa oppiminen on lapsilähtöistä, jolloin lasten omat kiinnostuksen kohteet, kokemukset ja lähiympäristö muodostavat oppimisen perustan. Aikuisen tehtävänä on luoda oppimisen edellytykset: myönteinen ja kannustava ilmapiiri sekä oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja itsenäisyyttä tukeva toimintaympäristö.

Lapsen kasvun ja oppimisen perusmekanismeihin kuuluvat herkkyyskaudet. Ne ovat kehittymisen jaksoja, jolloin lapsi on erityisen vastaanottavainen tietyille impulsseille ja aistimuksille. Kullekin herkkyyskaudelle liittyy voimakas pyrkimys tyydyttää sille ominaisia kehitystarpeita. Alle kouluikäisen herkkyyskausia ovat kielellisen kehityksen herkkyyskausi, järjestyksen herkkyyskausi, aistien kehittämisen herkkyyskausi ja sosiaalistumisen herkkyyskausi.

Oppiminen on paitsi yksilöllinen myös sosiaalinen tapahtuma. Päämäärinä eivät ole ainoastaan yksilönvapaus ja riippumattomuus vaan myös yhteisvastuu, toisen huomioon ottaminen ja yhteinen osallistuminen.

Korkealaatuiseen oppimiseen kuuluu ajattelun, toiminnan ja tunteiden integroituminen. Oppimisen tärkein vaihe on varhaislapsuus.

Ruokalista

Täältä löydät herkullisen ruokalistan!

Yhteystiedot

Ota rohkeasti yhteyttä!

Ajankohtaista